Från extra möte 2/2

Delar av styrelsen har bytts ut och styrelsen ser nu ut som följer

Ordförande, Lennart Sunnemar
Vice ordf,  -
Sekreterare, Solveig Nyqvist
Kassör, Berit Arnesson
Ledamot, Jan Johansson
Ledamot, Ulf Emanuelsson
Ledamot, Ola Emanuelsson
Ledamot, Rolf Eckert
Suppleant, Emelie Röjeskog
Suppleant, Kim Björklund
Suppleant, Bengt-Göran Ivarsson

Syftet med mötet var att kunna slå ihop våra föreningar. Men pga ändring i beslut från Bolagsverket så var inte detta formellt möjligt idag. Arbetet med fiber fortsätter som vanligt och det formella beslutet på att vi nu är en förening tas på årstämman (datum kommer)

Plangruppen arbetar nu med att gå igenom kartor från vår entreprenör som är ElTel. Kontaktperson för plangrupp hittar du under "kontakt".

Vidare ska nyttjanderättsavtal skrivas. Totalsumman för fiberanslutningen hoppas vi ej skall överstiga 18.000. Men om vi får in fler medlemmar, så minskar kostnaden. Kolla gärna runt bland grannar om de är intresserade av att vara med! Första insättningen till fiberanslutningen blir 12 000 kr. Detta kommer ske efter att plangruppen gått igenom kartor. Vi informerar kontinuerligt!

I dagsläget är vi ca 300 medlemmar i vår förening.

Boka in 8 mars för avtalskrivning och fibermässa på Bygdens Hus.  Mer info kommer - håll utkik efter annons!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter