Medlemsinformation

Utskick i samband med faktura för delbetalning 2

Arbetet med grävning för fiber i Lysvik är som ni märkt i full gång. Vi började i den norra delen och där är arbetet i princip färdigt. Återstår gör endast någon ytterligare borrning vid järnvägen och 3 vattendrag. I den södra delen är grävningen nu ca halvvägs och det återstår ca 1 mil ytterligare vilket beräknas ta ca 3 veckor. Entreprenören kommer  att frigöra fler maskiner för vår räkning vilket innebär att vi ganska omgående kommer att starta grävning även i byn. Stakning (markering av ungefärlig sträckning) har gjorts och är nu i princip klar.

Det är f.n. styrelsen bedömning att vårt tidsschema bör hålla och att vi ska kunna vara klara med projektet under året.

Likviditeten är god och vi har hittills klarat alla våra åtaganden. En initial delavgift på 12 000 kr erlades av medlemmarna vid tecknande av avtal om fastighetsanslutning.  Styrelsen har nu beslutat om en kompletterande delavgift på 4 000 kr som, tillsammans med årsavgiften på 200 kr, skall erläggas senast 2014-09-15 till föreningens Bankgiro 343-2796 enligt bifogad faktura. Vi har tidigare nämnt att det längre fram ev. kan bli fråga om ytterligare någon kompletterande avgift då det finns en viss osäkerhet avseende hur markbeskaffenhet etc. påverkar de faktiska grävnings-/borrningskostnaderna men f.n. kan vi inte ge något klart besked om detta.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter