Ordförande har ordet

Projektet "Fiber i Lysvik" är i full gång och i samband med detta får vi frågor från medlemmar om olika saker. Vi hoppas att ni  ska hitta svar  på några av era frågor här. Annars är det bara att höra av sig till oss.

Många har redan fått sin kabel fram till huset. Det återstår dock ett antal fastigheter ytterligare i byn men vi beräknar att vara klara med denna fas - som kallas "kanalisation" - under året och är detta som vår förening är ansvarig för dvs. vi skall tillhandahålla en kanal att installera fiber i. Nästa fas, som är fiberblåsningen, är Scanovas ansvar och där är deras upphandling i slutfasen vad vi förstår. När denna kommer igång har vi f.n. ingen uppgift om och här kan en sträng vinter ev. försvåra det hela. Vi förväntar oss att det blir klart under våren. 

Fibern måste sedan vara framme innan resp. router kan installeras. Detta gör att vi inte idag kan precisera när inkopplingen kommer att ske. Vi räknar med att kunna ha ett informationsmöte när vi kan se hur tidsplanen ser ut. Sannolikt blir det strax efter årsskiftet. 

Vi har idag var och en gjort inbetalningar på sammanlagt 16000 kr och, som vi nämnt tidigare kommer det att krävas ytterligare en inbetalning. Hur stor inbetalning som kommer att krävas är bl.a. beroende av hur markbeskaffenheten påverkar den fortsatta grävningen och vi återkommer till nivån snarast.

Lite allmän information

Att vi nu får fiber till byn är mycket tillfredsställande då vi på detta sätt långsiktigt säkerställer hög kapacitet och kvalitet avseende såväl datatrafik som TV och telefoni. Vi har bara sett början på den explosion av datatrafik som kommer att ske över olika nät framöver. Som en liten illustration kan nämnas att när Netflix (som levererar film som beställes via nätet) startade sin verksamhet för ett år sedan så ökade i ett slag datatrafiken i näten med ca 40%. Bolaget har haft en mycket stark utveckling och har idag redan 1 miljon kunder i Sverige efter endast ett år och fortsätter att öka starkt. 

Parallellt sker idag en stark förändring i TV-vanorna där fler och fler går över till att välja att se TV-program via typ SVT-Play vilket också kräver hög kapacitet på inkommande signal. För den yngre generationen är detta redan vanligare än att se på traditionell TV. Samtidigt vill de flesta numera ha HD-kvalitet på det man ser.
Som många märker blir det allt trängre i luften för de mobila alternativen och leverantörerna har dessutom dragit ner på hastigheten för att kapaciteten hos masterna slår i taket. Det finns många bedömare som anser att de mobila alternativen framöver kommer att få svårt att hänga med när kraven på överföringshastighet ständigt höjs. Samtidigt är antalet möjliga frekvenser där mycket begränsade.

Sammantaget innebär utvecklingen mot allt högre krav på bandbredd / överföringshastighet att det blir mer och mer intressant att ha fiber till sin fastighet eftersom vi i början endast kommer att nyttja bråkdelar av fiberns kapacitet.
Självklart ska vi på landsbygden också ha tillgång till lika bra infrastruktur som i städerna. Därför är vårt projekt en viktig investering i framtiden. Du som nu får fiber i huset är att gratulera!  

/Ordförande Lennart Sunnemar
Lysviks fiber ek. förening

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter