19 900 kr slutsumma för fiber

Sådär ja! Då var det ett nytt år för Lysviks Fiber Ekonomiskförening!
Första styrelsemötet efter årsskiftet var 18 januari.

 Utbyggnad av fiberbredband i Lysvik rullar på och grävningen är i stora drag helt klar. Det är små kompletteringar som ska göras och föreningen kontaktar er som är berörda (5-7 st hushåll). På vissa ställen ska det läggas grus på vägar och stenar ska fraktas bort för att återställa pga grävningen. Vi väntar fortfarande på några tillstånd från trafikverket för att få ok att gräva under järnvägen bl.a

Bostadsrättsförening och hyreslägenheter ska skriva kontrakt med föreningen. Avtalen förbereds nu och representant från styrelsen kontaktar förening och ägare.

I dagsläget kan vi inte säga när fiberblåsningen kommer att äga rum. Vi ligger på från vårat håll och vill ha besked från ElTels underleverantör så snart som möjligt. Så fort vi får en tidplan lägger vi ut den här på sidan.

Vi har nu kunnat sätta en slutsumma för anslutning till fiber i Lysvik.
19 900 kr är slutsumman och vi återkommer med när fakturorna börjar skickas ut för resterande del. 


Vi planerar även för en "Inspirationsdag" där ni kan träffa leverantörer och andra som berättar om möjligheter med fiberuppkoppling etc. Dagen är i sin linda och vi kommer nu börja bjuda in utställare och leverantörer. Har ni förslag på vad ni skulle vilja se på en sådan dag, skriv i gästboken! Vi återkommer med plats och tid.


Har ni kikat på bilderna från fibergrävningen? De finns under fliken "bilder"


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen LysvikFiber

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter