Fiberläget

Styrelsen har haft möte
Statusuppdatering från Lysvik fiber

I början av februari fick ELTEL Networks beställningen på fiberblåsningen i Lysviks Fiber av Skanova Sverige. Vi i styrelsen har varit i kontakt med ELTEL löpande för att höra om beställningen är pågång från Skanova och nu har Skanova alltså gjort beställningen. ELTEL kan nu komma igång med planering och materialbeställningar för fiberblåsningen. ELTEL har börjat montera kommunikationsutrustning och anslutningsdetaljer i telestationerna.

Blåsningen av fibern kan troligen inte komma igång fullt ur förrän tjälen gått ur marken.

Men delar av ”kundfibern” (delen som är från ditt hus till närmaste fiberskåp) kommer troligen blåsas i. Hur gör man detta? Jo, man blåser i fibern och lämnar en ring där fiberslagen ansluter till husväggen. (Obs! denna fiber är väldigt smal och väldigt ömtålig, så lämna den orörd) Viss ”stamfiber” (den fiber som går mellan fiberskåpen) kommer kunna blåsas i under våren.

Montaget av Mediekonvertern (där din utrustning ansluter mot fibernätet) kommer troligen igång i mitten av Maj. ELTELS personal kommer då kontakta respektive fastighetsägare för att göra upp en tid som passar för montaget.

Vi återkommer löpande med information under våren så fort vi har något att berätta.Närmast i tiden är årsmötet och vi återkommer när vi bestämt datum för detta. Välkommen!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter