2015-06-16 Tankar från optimisten

Kära Vänner  i  Lysvik Fiberföreningen! Lysvik 14 juni 2015

Äntligen har vi dragit våra kablar och strax är det dags att få dom ända in i kök och vardagsrum.Redan under våren 2012 samlades ett antal intresserade på Bygdens Hus kring utbyggnad av Fibernät i Lysvik. En ekonomisk förening bildades den 8 maj 2012. Styrelse valdes och vid ett ytterligare möte valdes revisor i den nybildade ekonomiska föreningen.

I september 2012 kallades till ännu ett informationsmöte  i Bygdens Hus för att ytterligare skapa intresse för utbyggnad av Fiber. Från Sunne kommun deltog Kristina Lundberg, och även Lennart Svahn och Börje Sundgren från Ransbysätter var med. Vi som var med då minns att vi tyckte det var intressant med framtidsvisionen. En fiberkabel med ljusets hastighet skulle kunna bli verklighet. När vi hörde Lennart  Svan så tyckte vi att kan man detta i Ransbysätter så skall vi väl kunna klara av det också. Vi startade snabbt ett Leader-projekt och fick goda råd av Eva Ryhr-Andersson. Men att det skulle ta tre år innan projektet var i hamn det hade ingen räknat med.

Tack vare att Sunne Kommun från allra första början insåg att dessa 6 miljarder till Sverige  av EU-pengar betydde mycket för hela Fryksdalen så blev det rivstart. Inom 1,5 år så fanns det ca 30 fiberföreningar som beviljats bidrag med stor del av kostnaderna.

I Lysvik blev vi så många att vi av Länsstyrelsen uppmanades att bilda tre föreningar för att få största möjliga bidrag. Sedan ändrade sig myndigheterna och bad oss gå ihop igen. Vi skulle ändå få största möjliga bidragssumma . Allt detta försenade projektet och vi bollade med en massa papper och e-postmeddelande. Vi jagade ifatt tiden och hann precis få in vår bidragsansökan innan EU-pengarna tog slut. Hösten -13 i oktober kunde vi lägga ut anbuden till vår öppna fiberförening. Idag när allt är nästan färdigt drar vi en suck av lättnad.

Hoppas att ni nu efter alla reportage som varit om Bredbandsdragningar i Sverige har insett att Sunne kommun agerat i rättan tid och givit stöttning och kunskap om fiberutbyggnad.

Skrivet av optimisten
Solveig Ueltzhöfer Nyqvist

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter