2015-06-25 Inkoppling av boxar

Inkopplingen av mediakonverter har börjat. Se bilder under fliken "bilder"

Fiberinstallationen i fastigheterna för Lysvik tog sin början den 24 juni i Östra Berga av ELTEL och Goodtech, installationen tar ungefär en timme om det inte dyker upp problem. Man beräknar att klara av 4-5 fastigheter om dagen och att det arbetas med detta under hela semestern. Med den takten får den sista fastigheten inkopplad sin fiber någongång i sept/ oktober 2015.

Komplett utrustning inomhus består av ett fiberuttag (den lilla enheten) och en mediakonverter eller mediaomvandlare som sedan kalibreras mot gemensam central.

Eltel ringer upp samtliga medlemmar och bokar tid för inkoppling av fibern. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter