2017-10-31 Vi arbetar med ledningsrätter

Arbetet med ledningsrätter fortsätter i samarbete med Sunne kommun. Här deltar, som vi tidigare nämnt, samtliga fiberföreningar i kommunen. Lantmäteriet är i full gång med arbetet.

Vi i styrelsen har lagt ner ett ganska omfattande arbete med att förbereda vårt material inför detta och vi tror att Lantmäteriet kommer att ta en god stund på sig att processa alla föreningarnas områden. Man har i dagsläget inte gett någon tidsplan för när man är klar. Vi kan därför nu inte ha någon uppfattning om den totala kostnaden för åtgärden utöver det vi tidigare meddelat. Vi får återkomma om detta när vi vet mer.

Vårt ärende med de innehållna bidragsmedlen ligger nu hos Kammarrätten i Göteborg dit vi överklagat Förvaltningsrättens avslag. Du kan läsa vårt överklagande i sin helhet i en separat punkt under "Dokument" om du är intresserad.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter