Fr.v Allan Nilsson, Berit Arnesson, Bellis Arnesson, Lars-Erik Nilsson, Rolf Eckert, Karl-Erik Skoog. Benny Sjögren saknas på bilden

                  PRO - LYSVIK

Lysviks PRO-förening med ungefär 160 medlemmar har genom åren engagerat ortens pensionärer, vi anordnar vårfest, sillfest och julbord och varje år arrangeras någon resa samt en del andra utflykter.

Styrelsen sammanträder ungefär 7 ggr/år, på hösten har vi ett medlemsmöte, årsmöte hålls i febr.-mars. Styrelsen består av 7 st ledamöter.

Ordförande Lars-Erik Nilsson                0565-80319   larserik.nilsson@gmail.com

Vice ordförande Karl-Erik Skoog          0565-80227   k.e.skog@telia.com

Kassör Berit Arnesson                               0565-80002   berit.arnesson@telia.com

Sekreterare Rolf Eckert                             0565-80072   rolf.eckert@telia.com

Ledamot Bellis Arnesson                         0565-80283   bellis.arnesson@gmail.com

Suppleanter
Benny Sjögren                                             0565-80101,070 2242644
Allan Nilsson                                                0565-80265

 
Om du vill bli medlem är du välkommen och kontakta Lars-Erik eller någon annan i styrelsen! Välkommen till föreningen!