PRO - LYSVIK

PRO LYSVIK med ungefär 150 medlemmar har genom åren engagerat ortens pensionärer. Vi anordnar vår-, grill-, sillfest och julbord. Varje år arrangeras några resor samt övriga aktiviteter inom tex friskvård. Styrelsen sammanträder cirka 7 gånger på år. På hösten har vi ett medlemsmöte och i februari/mars årsmöte.

Om Du vill bli medlem är du varmt välkommen att kontakta Ulla eller någon annan i styrelsen! Välkommen till vår förening!

PRO Lysvik e-post: lysvik@pro.se
 
Nya styrelsen från 21 mars 2019:
Ordförande: Ulla Ahlgren - tfn: 070 598 02 24
Studieorganisatör/ Vice ordförande: Mari-Anne Lindell
Kassör: Berit Arnesson
Sekreterare: Stina Eklund
Ledamot: Bellis Arnesson
Suppleant: Allan Nilsson
Suppleant: Maj-Gull Carlsson