PRO - LYSVIK

Lysviks PRO-förening med ungefär 160 medlemmar har genom åren engagerat ortens pensionärer. Vi anordnar vårfest, grillfest, sillfest och julbord. Varje år arrangeras några resor samt övriga aktiviteter tex inom friskvård.
 
Styrelsen sammanträder ungefär 7 gånger per år. På hösten har vi  ett medlemsmöte och i februari-mars årsmöte. Styrelsen består av 7 ledamöter.
 
Ordförande: Ulla Ahlgren           
E-post: lundang-lysvik@telia.com
Tfn: 070-598 02 24
 
Vice ordförande/ledamot: Bellis Arnesson           
E-post: bellis.arnesson@gmail.com
Tfn: 076-114 12 83
 
Sekreterare: Rolf Eckert             
E-post: rolf.eckert@telia.com
Tfn: 070-642 75 28
 
Kassör: Berit Arnesson                
E-post: berit.arnesson@telia.com
Tfn: 070-324 44 05
 
Studieorganisatör: Mari-Anne Lindell  
E-post:mari-anne.lindell@hotmail.com
Tfn: 070-520 39 74
 
Suppleanter:
Allan Nilsson
Tfn:0565- 80265
 
Om du vill bli medlem är du välkommen och kontakta Ulla eller någon annan i styrelsen! Välkommen till föreningen!