AVTAL /

Avtalen skrivs ut i två exemplar och
lämnas till kontaktpersoner för lysvik fiber.


För att föreningen ska få gräva ner fiberkabel på din mark, måste vi ha ett avtal på att du har godkänt att vi gör detta och att du vill ha fiber till din fastighet. Detta skrivs via ett nyttjanderättsavtal och fastighetsavtal. Överlåtelseavtalet behövs om du ska överlåta ditt avtal med fiberföreningen till någon annan. Till exempel om du ska sälja din fastighet.

Föreningens  bankkonto 343-2796
 

Kontaktperson Norra
Ola Emanuelsson
Telefon: 070-668 03 45

Per-Olov Röjeskog
Mail: per-olov.rojeskog@eltelnetworks.se
Telefon: 054-570 080

Kontaktperson Centrum
Lennart Sunnemar
Mail:lennart@sunnemar.se

Matts Nyström
Telefon: 0565-126 07

Rolf Eckert
Telefon: 0565-80072

Kontaktperson Södra
Bengt-Göran Ivarsson
Telefon: 072-548 14 09
Mail: bgi_1@msn.com
Adress: Strand 14, 686 97 Lysvik

Jan Johansson
Telefon: 0708-393 328