Styrelsen /

Ordförande
Lennart Sunnemar
Mail: lennart@sunnemar.se

Ledamot
Solveig Nyqvist

Ledamot
Ola Emanuelsson

Ledamot
Matts Nyström

Ledamot
Rolf Eckert

Ledamot
Jan Johansson

Suppleant
Bengt-Göran Ivarsson

Suppelant
Kim Björklund

Adjungerade till styrelsen
Per-Olov Röjeskog
Berit Arnesson

Webb
Emelie Röjeskog

Enligt stadgarna är endast ordförandeposten utsagd.
I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.