Senaste nyheter

2014

Projektet "Fiber i Lysvik" är i full gång och i samband med detta får vi frågor från medlemmar om olika saker. Vi hoppas att ni  ska hitta svar  på några av era frågor här. Annars är det bara att höra av sig till oss.

Många har redan fått sin kabel fram till huset. Det återstår dock ett antal fastigheter ytterligare i byn men vi beräknar att vara klara med denna fas - som kallas "kanalisation" - under året och är detta som vår förening är ansvarig för dvs. vi skall tillhandahålla en kanal att installera fiber i. Nästa fas, som är fiberblåsningen, är Scanovas ansvar och där är deras upphandling i slutfasen vad vi förstår. När denna kommer igång har vi f.n. ingen uppgift om och här kan en sträng vinter ev. försvåra det hela. Vi förväntar oss att det blir klart under våren. 

Fibern måste sedan vara framme innan resp. router kan installeras. Detta gör att vi inte idag kan precisera när inkopplingen kommer att ske. Vi räknar med att kunna ha ett informationsmöte när vi kan se hur tidsplanen ser ut. Sannolikt blir det strax efter årsskiftet. 

Vi har idag var och en gjort inbetalningar på sammanlagt 16000 kr och, som vi nämnt tidigare kommer det att krävas ytterligare en inbetalning. Hur stor inbetalning som kommer att krävas är bl.a. beroende av hur markbeskaffenheten påverkar den fortsatta grävningen och vi återkommer till nivån snarast.

Lite allmän information

Att vi nu får fiber till byn är mycket tillfredsställande då vi på detta sätt långsiktigt säkerställer hög kapacitet och kvalitet avseende såväl datatrafik som TV och telefoni. Vi har bara sett början på den explosion av datatrafik som kommer att ske över olika nät framöver. Som en liten illustration kan nämnas att när Netflix (som levererar film som beställes via nätet) startade sin verksamhet för ett år sedan så ökade i ett slag datatrafiken i näten med ca 40%. Bolaget har haft en mycket stark utveckling och har idag redan 1 miljon kunder i Sverige efter endast ett år och fortsätter att öka starkt. 

Parallellt sker idag en stark förändring i TV-vanorna där fler och fler går över till att välja att se TV-program via typ SVT-Play vilket också kräver hög kapacitet på inkommande signal. För den yngre generationen är detta redan vanligare än att se på traditionell TV. Samtidigt vill de flesta numera ha HD-kvalitet på det man ser.
Som många märker blir det allt trängre i luften för de mobila alternativen och leverantörerna har dessutom dragit ner på hastigheten för att kapaciteten hos masterna slår i taket. Det finns många bedömare som anser att de mobila alternativen framöver kommer att få svårt att hänga med när kraven på överföringshastighet ständigt höjs. Samtidigt är antalet möjliga frekvenser där mycket begränsade.

Sammantaget innebär utvecklingen mot allt högre krav på bandbredd / överföringshastighet att det blir mer och mer intressant att ha fiber till sin fastighet eftersom vi i början endast kommer att nyttja bråkdelar av fiberns kapacitet.
Självklart ska vi på landsbygden också ha tillgång till lika bra infrastruktur som i städerna. Därför är vårt projekt en viktig investering i framtiden. Du som nu får fiber i huset är att gratulera!  

/Ordförande Lennart Sunnemar
Lysviks fiber ek. förening

Läs hela inlägget »

Välkommen till Olas café tis-tors 11-15!
Vi är på plats och svarar på frågor och tecknar avtal 

Hoppas vi ses,
Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Vi har nu fått svar på vår fråga om var ElTel börjar grävningen av fiber.
De startar från Norra delen av Lysvik centrum och går söder ut. 

Det är Styrd Borrning (Styrud)som är entreprenör. Man har nu även fått en liten plog som gör att det kommer att gå mycket smidigare att ta sig fram i trädgårdar etc. Den lämnar väldigt lite spår efter sig (är i storlek som en fyrhjuling ungefär) och man kör den där det går.

Läs hela inlägget »

Denna vecka startar fibergrävningen i Lysvik "mitt/centrum". Vi har bett ElTel om ett grävschema för att vi ska kunna informera om hur maskinerna tänkt röra sig i centrum. Vi hoppas få det under dagen. 

Uno Svensson kommer att gå med grävarna i centrum för att se att det flyter på så bra som möjligt.

Södra delen i Lysvik är klar! Saknas några borrningar etc på ett fåtal ställen. Annars ska vi vara i hamn. Så även på norra delen. 

Det är fortfarande möjligt att gå med i föreningen för er i "mitten/centrum". Gå in på "avtal" till vänster på sidan för att läsa och teckna avtal. Lämna det sedan till någon i styrelsen.  

I dagsläget har vi 271 fastigheter som är/ska anslutas. Då har vi inte räknat med lägenheter och bostadsrätter.

21 oktober och 23 oktober finns delar av fiberföreningens styrelse på Olas Café om det är någon som har frågor angående fibergrävningen i Lysvik. 

 

Läs hela inlägget »

Grävarna kommer till centrum i början på nästa vecka efter att kabelanvisning har gjorts.

Vi har styrelsemöte på söndag och ska planera in en föreningsträff med information. Vi återkommer med datum efter söndag och en annons i SunneNytt. 
 

Läs hela inlägget »

Utskick i samband med faktura för delbetalning 2

Arbetet med grävning för fiber i Lysvik är som ni märkt i full gång. Vi började i den norra delen och där är arbetet i princip färdigt. Återstår gör endast någon ytterligare borrning vid järnvägen och 3 vattendrag. I den södra delen är grävningen nu ca halvvägs och det återstår ca 1 mil ytterligare vilket beräknas ta ca 3 veckor. Entreprenören kommer  att frigöra fler maskiner för vår räkning vilket innebär att vi ganska omgående kommer att starta grävning även i byn. Stakning (markering av ungefärlig sträckning) har gjorts och är nu i princip klar.

Det är f.n. styrelsen bedömning att vårt tidsschema bör hålla och att vi ska kunna vara klara med projektet under året.

Likviditeten är god och vi har hittills klarat alla våra åtaganden. En initial delavgift på 12 000 kr erlades av medlemmarna vid tecknande av avtal om fastighetsanslutning.  Styrelsen har nu beslutat om en kompletterande delavgift på 4 000 kr som, tillsammans med årsavgiften på 200 kr, skall erläggas senast 2014-09-15 till föreningens Bankgiro 343-2796 enligt bifogad faktura. Vi har tidigare nämnt att det längre fram ev. kan bli fråga om ytterligare någon kompletterande avgift då det finns en viss osäkerhet avseende hur markbeskaffenhet etc. påverkar de faktiska grävnings-/borrningskostnaderna men f.n. kan vi inte ge något klart besked om detta.

Läs hela inlägget »

21 km förläggning är klart på norra delen, det återstår 2 km. 
Vi har 82 hushåll som är anslutna och 4 st som snart ska vara anslutna. 

Vi har i dagarna fått OK från trafikverket att gräva vid de 3 järnvägsövergångarna samt de 3 vattendragen som vi måste korsa. 

På södra delen är det ca 10 km förläggning klart och 20 hushåll anslutna i dagsläget. 
 

Läs hela inlägget »

Grävarna har ca 2 veckor kvar i norra delen av Lysvik. Nästa etapp kommer påbörjas i södra delen av Lysvik och ett nytt grävlag tillkommer. Grävarna på norra delen ansluter till södra så fort de är klara i norr. 

All stakning ska vara klar till v. 33 i centrala Lysvik. Södra/Norra är klara.
Det brinner i knutarna för den som inte har bestämt sig ännu, men fram till v. 33 har ni på er i centrala Lysvik (där borde vi kunna ha fler medlemmar än vad vi har i dagsläget, så ni som inte har bestämt er - tänk på telefoni och tv framtiden, det finns en risk att det försvinner, fiber ger en säkrad anslutning...) 

Grävarna tar inte semester, de gräver hela sommaren! Vissa dagar på halv kapacitet. 

Under "INFORMATION" hittar du som fastighetsägare tips om vad du ska tänka på vid anslutning av fiber - ta gärna del av detta

 

Läs hela inlägget »

Missa inte Lysvik fiber ek. föreningstämma onsdag 11 juni kl 18.00 i Bygdens Hus! 

Läs hela inlägget »

50 st fiberanslutningar är färdigställda (ingen fiber i blåst) och ca 13  km  förläggning färdigställd. 20 % av arbetet ska vara klart till 10/6.

Ett grävgäng till kommer innan midsommar för att vi ska hålla tidplanen.

Beräknat slutdatum för grävningen: 2014-10-31 
Sen blir det blåsning av fiber! 

 

Läs hela inlägget »

Å nej, föreningen har inte lagts ner, som vi har hört det spekulerats om på bygden. Grävarna hade problem med maskinen under förra veckan - där av uppehållet. Men nu är de i full gång! 

Än finns det utrymme för fler medlemmar! Hör av dig till någon i styrelsen/grävgruppen kontaktupg finns under "kontakt"


 

Läs hela inlägget »

Nu har vi skickat in listorna till ElTel på de som har betalat hitills för fiber.Så att de kan förbereda i telestationerna. Ni andra, som inte bestämt er ännu kommer inte att bli med i första omgången för fiber. Ni kommer såklart att få anslutning, men inte samtidigt som de som nu betalat. 

239 betalande anslutningar har vi nu i Lysvik fiber! å fler får plats! 

Läs hela inlägget »

6500 m förläggning slutförd och ca 20:st kunder har fått sina anslutningar framdragna efter första månadens grävning och plöjningsatbeten på norra delen av Lysviks Fiber. Vi har även tryckt rör under vägar på 3 olika ställen, Samarbetet med markägare, vägföreningar och entreprenörer har fungerat bra vilket lovar gott för framtiden!

Men fortfarande saknar vi avtal och en del inbetalningar, så sätt gärna in pengar o lämna avtal så fort du bestämt dig!

Läs hela inlägget »

Grävarna jobbar för fullt i norra delen av Lysvik och fram till påsk har vi lagt ner 3200 m kanalisation! Vikigt nu är att vi få in avtal från alla er som är intresserade av fiber.  

Passa på att kolla med folk i sommarstugorna som är i Lysvik över påsk om de är intresserade, ju fler vi är, ju billigare blir det!  

Trevlig påskhelg!

Läs hela inlägget »

Under fliken "bilder" hittar du bilder från arbetet med fiber i Lysvik

Läs hela inlägget »

Vi har börjat gräva för fiber i Norra delen av Lysvik! Vikigt att alla som är intresserade snabbt skriver avtal och betalar! 5-10 hushåll kommer ha slangar för iblåsning klara denna vecka! TJOHO!

Läs hela inlägget »

Gör som nästan 200 andra! Satsa på fiber i Lysvik, höj värdet på din fastighet samtidigt som du får en bra uppkoppling och du riskerar inte att bli av med tv och telefon! Läs mer under AVTAL!

Läs hela inlägget »

Det är vikigt att vi får in avtal från er som är intresserade av fiber! Vi vill komma ingång med grävning så snart som möjligt. Beslut om grävstart tas på tisdag! Inom närmaste veckorna planeras start.

Lämna dina avtal till kontaktpersoner för Lysvik fiber ek förening

Läs hela inlägget »

Kul att så många kom till bygdens hus i lördags! Vi tippar på att ca 250 personer besökte oss under dagen! Och ca 100 avtal är nu skrivna (markavtal och fastighetsavtal)

Läs hela inlägget »

Byte av datum för fibermässa! Boka in 1 mars för information om fiber i Lysvik och avtalskrivning!

Läs hela inlägget »

Delar av styrelsen har bytts ut och styrelsen ser nu ut som följer

Ordförande, Lennart Sunnemar
Vice ordf,  -
Sekreterare, Solveig Nyqvist
Kassör, Berit Arnesson
Ledamot, Jan Johansson
Ledamot, Ulf Emanuelsson
Ledamot, Ola Emanuelsson
Ledamot, Rolf Eckert
Suppleant, Emelie Röjeskog
Suppleant, Kim Björklund
Suppleant, Bengt-Göran Ivarsson

Syftet med mötet var att kunna slå ihop våra föreningar. Men pga ändring i beslut från Bolagsverket så var inte detta formellt möjligt idag. Arbetet med fiber fortsätter som vanligt och det formella beslutet på att vi nu är en förening tas på årstämman (datum kommer)

Plangruppen arbetar nu med att gå igenom kartor från vår entreprenör som är ElTel. Kontaktperson för plangrupp hittar du under "kontakt".

Vidare ska nyttjanderättsavtal skrivas. Totalsumman för fiberanslutningen hoppas vi ej skall överstiga 18.000. Men om vi får in fler medlemmar, så minskar kostnaden. Kolla gärna runt bland grannar om de är intresserade av att vara med! Första insättningen till fiberanslutningen blir 12 000 kr. Detta kommer ske efter att plangruppen gått igenom kartor. Vi informerar kontinuerligt!

I dagsläget är vi ca 300 medlemmar i vår förening.

Boka in 8 mars för avtalskrivning och fibermässa på Bygdens Hus.  Mer info kommer - håll utkik efter annons!

Läs hela inlägget »

På söndag kl 16.00 är det extra föreningsstämma på Bygdens Hus i Lysvik. Anledningen till detta är att vi nu ska slå ihop våra tre föreningar till en gemensam. Väl mött kl 16.00!

Läs hela inlägget »

Nu har vi uppdaterat vår hemsida och här kommer du nu hitta information om fibersatsningen i Lysvik. Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen om du har några funderingar!

Läs hela inlägget »