Senaste nyheter

2014 > 09

Vi har nu fått svar på vår fråga om var ElTel börjar grävningen av fiber.
De startar från Norra delen av Lysvik centrum och går söder ut. 

Det är Styrd Borrning (Styrud)som är entreprenör. Man har nu även fått en liten plog som gör att det kommer att gå mycket smidigare att ta sig fram i trädgårdar etc. Den lämnar väldigt lite spår efter sig (är i storlek som en fyrhjuling ungefär) och man kör den där det går.

Läs hela inlägget »

Denna vecka startar fibergrävningen i Lysvik "mitt/centrum". Vi har bett ElTel om ett grävschema för att vi ska kunna informera om hur maskinerna tänkt röra sig i centrum. Vi hoppas få det under dagen. 

Uno Svensson kommer att gå med grävarna i centrum för att se att det flyter på så bra som möjligt.

Södra delen i Lysvik är klar! Saknas några borrningar etc på ett fåtal ställen. Annars ska vi vara i hamn. Så även på norra delen. 

Det är fortfarande möjligt att gå med i föreningen för er i "mitten/centrum". Gå in på "avtal" till vänster på sidan för att läsa och teckna avtal. Lämna det sedan till någon i styrelsen.  

I dagsläget har vi 271 fastigheter som är/ska anslutas. Då har vi inte räknat med lägenheter och bostadsrätter.

21 oktober och 23 oktober finns delar av fiberföreningens styrelse på Olas Café om det är någon som har frågor angående fibergrävningen i Lysvik. 

 

Läs hela inlägget »

Grävarna kommer till centrum i början på nästa vecka efter att kabelanvisning har gjorts.

Vi har styrelsemöte på söndag och ska planera in en föreningsträff med information. Vi återkommer med datum efter söndag och en annons i SunneNytt. 
 

Läs hela inlägget »

Utskick i samband med faktura för delbetalning 2

Arbetet med grävning för fiber i Lysvik är som ni märkt i full gång. Vi började i den norra delen och där är arbetet i princip färdigt. Återstår gör endast någon ytterligare borrning vid järnvägen och 3 vattendrag. I den södra delen är grävningen nu ca halvvägs och det återstår ca 1 mil ytterligare vilket beräknas ta ca 3 veckor. Entreprenören kommer  att frigöra fler maskiner för vår räkning vilket innebär att vi ganska omgående kommer att starta grävning även i byn. Stakning (markering av ungefärlig sträckning) har gjorts och är nu i princip klar.

Det är f.n. styrelsen bedömning att vårt tidsschema bör hålla och att vi ska kunna vara klara med projektet under året.

Likviditeten är god och vi har hittills klarat alla våra åtaganden. En initial delavgift på 12 000 kr erlades av medlemmarna vid tecknande av avtal om fastighetsanslutning.  Styrelsen har nu beslutat om en kompletterande delavgift på 4 000 kr som, tillsammans med årsavgiften på 200 kr, skall erläggas senast 2014-09-15 till föreningens Bankgiro 343-2796 enligt bifogad faktura. Vi har tidigare nämnt att det längre fram ev. kan bli fråga om ytterligare någon kompletterande avgift då det finns en viss osäkerhet avseende hur markbeskaffenhet etc. påverkar de faktiska grävnings-/borrningskostnaderna men f.n. kan vi inte ge något klart besked om detta.

Läs hela inlägget »