Senaste nyheter

2015

Torsdagen 4/12 grävdes tyvärr en fiberkabel av i Ransby och ca 12-13 fastigheter har därför drabbats av avbrott. Felet är anmält men någon klartid har inte lämnats. Som alltid är det emellertid viktigt att alla drabbade felanmäler till sin operatör (Telia, T3 eller annan) för att ärendet ska hanteras så snabbt som möjligt.
 

Läs hela inlägget »

Lite småarbeten återstår för montörerna - men nu ska alla hus ha sin fiberinkopplad! Några bilder finns under fliken "bilder".

Projektet är i mål!! 2015-09-17 

/Styrelsen Lysvik Fiber ek. Förening
 

Läs hela inlägget »

Arbetet pågår för fullt att koppla in mediekonverter.

110 stycken har fått sin inkopplad! För er som fundedrar, så ringer ElTel upp och bokar tid med er när de kan komma och installera.

/Styrelsen Lysvik Fiber

Läs hela inlägget »

Några har funderat på om fibern fungerar direkt när ElTel, Goodtech kopplat in och svaret är JA, om du har beställt utrustning och tecknat abonnemang hos en leverantör och fått den levererad till dig. 

Så då är det bara att använda sin fiber huuur mycket man vill :-) 

 

Läs hela inlägget »
Som vi berättade på fibermässan/mötet så har vi försökt att bjuda in fler tjänsteleverantörer - men endast telia har varit intresserade av att komma till våra träffar. 

Här är en adress till en sida där flera tjänsteleverantörer finns 
www.oppenfiber.se

Här är Teliabutiken i Arvikas kontaktuppgifter. 
020-400800
teliaarvikafiber@telia.com
Läs hela inlägget »

Inkopplingen av mediakonverter har börjat. Se bilder under fliken "bilder"

Fiberinstallationen i fastigheterna för Lysvik tog sin början den 24 juni i Östra Berga av ELTEL och Goodtech, installationen tar ungefär en timme om det inte dyker upp problem. Man beräknar att klara av 4-5 fastigheter om dagen och att det arbetas med detta under hela semestern. Med den takten får den sista fastigheten inkopplad sin fiber någongång i sept/ oktober 2015.

Komplett utrustning inomhus består av ett fiberuttag (den lilla enheten) och en mediakonverter eller mediaomvandlare som sedan kalibreras mot gemensam central.

Eltel ringer upp samtliga medlemmar och bokar tid för inkoppling av fibern. 

Läs hela inlägget »

Du hittar dokumenten från årsmötet under fliken "information"

Tusen tack till alla er som dök upp! 
Vi trodde inte rikigt att det var sant, närmare 100 pers! 

Det var lite trångt, men det gick bra ändå :)

Återigen, tack
Styrelsen Lysviks fiber  

 

Läs hela inlägget »

Kära Vänner  i  Lysvik Fiberföreningen! Lysvik 14 juni 2015

Äntligen har vi dragit våra kablar och strax är det dags att få dom ända in i kök och vardagsrum.Redan under våren 2012 samlades ett antal intresserade på Bygdens Hus kring utbyggnad av Fibernät i Lysvik. En ekonomisk förening bildades den 8 maj 2012. Styrelse valdes och vid ett ytterligare möte valdes revisor i den nybildade ekonomiska föreningen.

I september 2012 kallades till ännu ett informationsmöte  i Bygdens Hus för att ytterligare skapa intresse för utbyggnad av Fiber. Från Sunne kommun deltog Kristina Lundberg, och även Lennart Svahn och Börje Sundgren från Ransbysätter var med. Vi som var med då minns att vi tyckte det var intressant med framtidsvisionen. En fiberkabel med ljusets hastighet skulle kunna bli verklighet. När vi hörde Lennart  Svan så tyckte vi att kan man detta i Ransbysätter så skall vi väl kunna klara av det också. Vi startade snabbt ett Leader-projekt och fick goda råd av Eva Ryhr-Andersson. Men att det skulle ta tre år innan projektet var i hamn det hade ingen räknat med.

Tack vare att Sunne Kommun från allra första början insåg att dessa 6 miljarder till Sverige  av EU-pengar betydde mycket för hela Fryksdalen så blev det rivstart. Inom 1,5 år så fanns det ca 30 fiberföreningar som beviljats bidrag med stor del av kostnaderna.

I Lysvik blev vi så många att vi av Länsstyrelsen uppmanades att bilda tre föreningar för att få största möjliga bidrag. Sedan ändrade sig myndigheterna och bad oss gå ihop igen. Vi skulle ändå få största möjliga bidragssumma . Allt detta försenade projektet och vi bollade med en massa papper och e-postmeddelande. Vi jagade ifatt tiden och hann precis få in vår bidragsansökan innan EU-pengarna tog slut. Hösten -13 i oktober kunde vi lägga ut anbuden till vår öppna fiberförening. Idag när allt är nästan färdigt drar vi en suck av lättnad.

Hoppas att ni nu efter alla reportage som varit om Bredbandsdragningar i Sverige har insett att Sunne kommun agerat i rättan tid och givit stöttning och kunskap om fiberutbyggnad.

Skrivet av optimisten
Solveig Ueltzhöfer Nyqvist

Läs hela inlägget »

Påminner om vår fiberträff den 14 juni klocka 15.00
Vi inleder med årsmöte och sedan bli det fibermässa, 

Olas café är öppet och säljer kaffe å kaka! :) 
 

Läs hela inlägget »

Vi planerade inför årsmötet den 14 juni. 

Vi har ändrat tiden till 15.00, Bygdens Hus. Vi inleder med årsmöte för att sedan fortsätta eftermiddagen med information från utställare. Leverantörer, operatörer och installatörer finns på plats. Håll utkik efter annons och affisch! 

Om ni funderar på slutfakturan. Det har dragit ut på tiden, vi har tidigare sagt aprilmånad. Men den kommer att komma i brevlådan efter årsmötet den 14 juni. 

Vi kommer göra en redovisande projektrapport med bilder, siffror och text för er som är nyfikna hur projektet gått. Rapporten kommer finnas här på hemsidan + att vi har några utskrivna ex med oss till årsmötet. 

/Styrelsen Lysvik FIber
 

Läs hela inlägget »

Boka in den 14 juni kl 16.00 på Bygdens Hus, då vi kommer ha årsmöte för fiberföreningen följt av en ”minimässa” som vi har haft tidigare där vi kommer bjuda in operatörer och företag som är intresserade att ställa ut. Mer info om ”mässan” kommer. Men boka in 14 juni redan nu! En dag i fiberns tecken!

Vi har fått rapport från ElTel som bedömer att de kan börja installera konvertrar i hushållen från midsommar då blåsningen beräknas vara avslutad.

 Vi har en idé om att vi i samband med ”mässan” ska lägga upp ett installationsschema och bestämmer tid med varje hushåll  - mer info om detta kommer. Alltså inget som är spikat.

Om du har frågor kring arbetet med fibern, då hör du enklast av dig till ordförande Lennart Sunnemar. Mail: lennart@sunnemar.se el. telefon 070-8311732

 Med vänlig hälsning
Styrelsen Lysvik Fiberförening

Läs hela inlägget »

Styrelsen har haft möte
Statusuppdatering från Lysvik fiber

I början av februari fick ELTEL Networks beställningen på fiberblåsningen i Lysviks Fiber av Skanova Sverige. Vi i styrelsen har varit i kontakt med ELTEL löpande för att höra om beställningen är pågång från Skanova och nu har Skanova alltså gjort beställningen. ELTEL kan nu komma igång med planering och materialbeställningar för fiberblåsningen. ELTEL har börjat montera kommunikationsutrustning och anslutningsdetaljer i telestationerna.

Blåsningen av fibern kan troligen inte komma igång fullt ur förrän tjälen gått ur marken.

Men delar av ”kundfibern” (delen som är från ditt hus till närmaste fiberskåp) kommer troligen blåsas i. Hur gör man detta? Jo, man blåser i fibern och lämnar en ring där fiberslagen ansluter till husväggen. (Obs! denna fiber är väldigt smal och väldigt ömtålig, så lämna den orörd) Viss ”stamfiber” (den fiber som går mellan fiberskåpen) kommer kunna blåsas i under våren.

Montaget av Mediekonvertern (där din utrustning ansluter mot fibernätet) kommer troligen igång i mitten av Maj. ELTELS personal kommer då kontakta respektive fastighetsägare för att göra upp en tid som passar för montaget.

Vi återkommer löpande med information under våren så fort vi har något att berätta.Närmast i tiden är årsmötet och vi återkommer när vi bestämt datum för detta. Välkommen!
 

Läs hela inlägget »

Då var slutrapporten för Lysviks fiberprojekt inskickad! Nu är bara slutbesiktningen kvar.

Här kommer lite sifftor hämtade ut rapporten:

Grävning:  ca 73 km
Anslutna abonnenter:  325 st
Antal företag (inkl. kommunens enheter) 15 st
Antal ideella timmar:  Mer än 3000 timmar

Trevlig kväll! 
 

Läs hela inlägget »

Sådär ja! Då var det ett nytt år för Lysviks Fiber Ekonomiskförening!
Första styrelsemötet efter årsskiftet var 18 januari.

 Utbyggnad av fiberbredband i Lysvik rullar på och grävningen är i stora drag helt klar. Det är små kompletteringar som ska göras och föreningen kontaktar er som är berörda (5-7 st hushåll). På vissa ställen ska det läggas grus på vägar och stenar ska fraktas bort för att återställa pga grävningen. Vi väntar fortfarande på några tillstånd från trafikverket för att få ok att gräva under järnvägen bl.a

Bostadsrättsförening och hyreslägenheter ska skriva kontrakt med föreningen. Avtalen förbereds nu och representant från styrelsen kontaktar förening och ägare.

I dagsläget kan vi inte säga när fiberblåsningen kommer att äga rum. Vi ligger på från vårat håll och vill ha besked från ElTels underleverantör så snart som möjligt. Så fort vi får en tidplan lägger vi ut den här på sidan.

Vi har nu kunnat sätta en slutsumma för anslutning till fiber i Lysvik.
19 900 kr är slutsumman och vi återkommer med när fakturorna börjar skickas ut för resterande del. 


Vi planerar även för en "Inspirationsdag" där ni kan träffa leverantörer och andra som berättar om möjligheter med fiberuppkoppling etc. Dagen är i sin linda och vi kommer nu börja bjuda in utställare och leverantörer. Har ni förslag på vad ni skulle vilja se på en sådan dag, skriv i gästboken! Vi återkommer med plats och tid.


Har ni kikat på bilderna från fibergrävningen? De finns under fliken "bilder"


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen LysvikFiber

Läs hela inlägget »