Senaste nyheter

2015 > 06

Några har funderat på om fibern fungerar direkt när ElTel, Goodtech kopplat in och svaret är JA, om du har beställt utrustning och tecknat abonnemang hos en leverantör och fått den levererad till dig. 

Så då är det bara att använda sin fiber huuur mycket man vill :-) 

 

Läs hela inlägget »
Som vi berättade på fibermässan/mötet så har vi försökt att bjuda in fler tjänsteleverantörer - men endast telia har varit intresserade av att komma till våra träffar. 

Här är en adress till en sida där flera tjänsteleverantörer finns 
www.oppenfiber.se

Här är Teliabutiken i Arvikas kontaktuppgifter. 
020-400800
teliaarvikafiber@telia.com
Läs hela inlägget »

Inkopplingen av mediakonverter har börjat. Se bilder under fliken "bilder"

Fiberinstallationen i fastigheterna för Lysvik tog sin början den 24 juni i Östra Berga av ELTEL och Goodtech, installationen tar ungefär en timme om det inte dyker upp problem. Man beräknar att klara av 4-5 fastigheter om dagen och att det arbetas med detta under hela semestern. Med den takten får den sista fastigheten inkopplad sin fiber någongång i sept/ oktober 2015.

Komplett utrustning inomhus består av ett fiberuttag (den lilla enheten) och en mediakonverter eller mediaomvandlare som sedan kalibreras mot gemensam central.

Eltel ringer upp samtliga medlemmar och bokar tid för inkoppling av fibern. 

Läs hela inlägget »

Du hittar dokumenten från årsmötet under fliken "information"

Tusen tack till alla er som dök upp! 
Vi trodde inte rikigt att det var sant, närmare 100 pers! 

Det var lite trångt, men det gick bra ändå :)

Återigen, tack
Styrelsen Lysviks fiber  

 

Läs hela inlägget »

Kära Vänner  i  Lysvik Fiberföreningen! Lysvik 14 juni 2015

Äntligen har vi dragit våra kablar och strax är det dags att få dom ända in i kök och vardagsrum.Redan under våren 2012 samlades ett antal intresserade på Bygdens Hus kring utbyggnad av Fibernät i Lysvik. En ekonomisk förening bildades den 8 maj 2012. Styrelse valdes och vid ett ytterligare möte valdes revisor i den nybildade ekonomiska föreningen.

I september 2012 kallades till ännu ett informationsmöte  i Bygdens Hus för att ytterligare skapa intresse för utbyggnad av Fiber. Från Sunne kommun deltog Kristina Lundberg, och även Lennart Svahn och Börje Sundgren från Ransbysätter var med. Vi som var med då minns att vi tyckte det var intressant med framtidsvisionen. En fiberkabel med ljusets hastighet skulle kunna bli verklighet. När vi hörde Lennart  Svan så tyckte vi att kan man detta i Ransbysätter så skall vi väl kunna klara av det också. Vi startade snabbt ett Leader-projekt och fick goda råd av Eva Ryhr-Andersson. Men att det skulle ta tre år innan projektet var i hamn det hade ingen räknat med.

Tack vare att Sunne Kommun från allra första början insåg att dessa 6 miljarder till Sverige  av EU-pengar betydde mycket för hela Fryksdalen så blev det rivstart. Inom 1,5 år så fanns det ca 30 fiberföreningar som beviljats bidrag med stor del av kostnaderna.

I Lysvik blev vi så många att vi av Länsstyrelsen uppmanades att bilda tre föreningar för att få största möjliga bidrag. Sedan ändrade sig myndigheterna och bad oss gå ihop igen. Vi skulle ändå få största möjliga bidragssumma . Allt detta försenade projektet och vi bollade med en massa papper och e-postmeddelande. Vi jagade ifatt tiden och hann precis få in vår bidragsansökan innan EU-pengarna tog slut. Hösten -13 i oktober kunde vi lägga ut anbuden till vår öppna fiberförening. Idag när allt är nästan färdigt drar vi en suck av lättnad.

Hoppas att ni nu efter alla reportage som varit om Bredbandsdragningar i Sverige har insett att Sunne kommun agerat i rättan tid och givit stöttning och kunskap om fiberutbyggnad.

Skrivet av optimisten
Solveig Ueltzhöfer Nyqvist

Läs hela inlägget »

Påminner om vår fiberträff den 14 juni klocka 15.00
Vi inleder med årsmöte och sedan bli det fibermässa, 

Olas café är öppet och säljer kaffe å kaka! :) 
 

Läs hela inlägget »