Senaste nyheter

2017 > 10

Information till dig som inte har anslutning via fiber. 31 januari blir du utan fast telefon och internet om du inte gör ett aktivt val. Den 31 januari 2019 blir Sunne kommun Sveriges första kommun med en framtidssäkrad digital infrastruktur. Det gamla kopparnätet ska ersättas med fiber- och mobilnät. Det innebär att boende och företagare i Lysvik som har bredband och/eller telefoni via kopparnätet behöver beställa nya tjänster.

Telia har nu dragit igång en kampanj som du kan läsa om    här: www.telia.se/privat/om/framtidensnat/sunne

Du kan också läsa mer på Sunne kommuns webbplats: sunne.se/bredband

Här finns info för oss som bor utanför tätorten Sunne: sunne.se/sv/kommun/bostad-och-teknik/Bredband/anslutning-landsbygd

Kontakta någon av oss i styrelsen om du är intresserad av fiber.
 
Läs hela inlägget »

Arbetet med ledningsrätter fortsätter i samarbete med Sunne kommun. Här deltar, som vi tidigare nämnt, samtliga fiberföreningar i kommunen. Lantmäteriet är i full gång med arbetet.

Vi i styrelsen har lagt ner ett ganska omfattande arbete med att förbereda vårt material inför detta och vi tror att Lantmäteriet kommer att ta en god stund på sig att processa alla föreningarnas områden. Man har i dagsläget inte gett någon tidsplan för när man är klar. Vi kan därför nu inte ha någon uppfattning om den totala kostnaden för åtgärden utöver det vi tidigare meddelat. Vi får återkomma om detta när vi vet mer.

Vårt ärende med de innehållna bidragsmedlen ligger nu hos Kammarrätten i Göteborg dit vi överklagat Förvaltningsrättens avslag. Du kan läsa vårt överklagande i sin helhet i en separat punkt under "Dokument" om du är intresserad.

Läs hela inlägget »

Sedan en tid tillbaka finns tjänsteleverantören Riksnet även i Telia Öppen Fibers nät, d.v.s. i alla fiberföreningar i Sunne kommun.

Riksnet erbjuder korttidsabonnemang vilket ofta efterfrågas av bl.a. fritidshusägare som inte utnyttjar bredbandsabonnemanget hela året. Kan ju även vara bra t.ex. för den som vill hyra ut sitt hus. Korttidsabonnemang har saknats i Telia Öppen Fibers plattform, men har funnits hos konkurrenterna Zitius och IP-Only ett tag.
 
Läs mer: 
Riksnets hemsida: http://www.riksnet.se/static/sv/102/
Telia Öppen Fiber: https://www.bredbandswebben.se/start/
 
Priserna på Bredbandswebben står i ”kr/månad”, priset gäller för den period man tecknar sig för (3 dagar, 1 vecka eller 2 veckor). En sak som är bra är att tjänsten avslutas automatiskt efter 3 dagar/1 vecka/2 veckor. Så det är ingen automatisk förlängning som kan göra att det blir dyrt.

Läs hela inlägget »